Lost in time

Tja, en opeens zijn we ruim een halfjaar verder sinds de laatste post… een echte reden voor de langdurige stilte is er niet. De tijd raast